Inschrijving is geopend

De AHV organiseert in 2023 een tweetal 3-daagsewedstrijden. Gevist gaat er worden van 2 tot en met 4 juni  en van 15 tot en met 17 september. Er wordt weer gevist in 3 verschillende wateren, t.w. de Amstel, het Amsterdam-Rijnkanaal en het Noordhollands Kanaal bij Landsmeer, Gevist gaat worden conform een dagelijks wisselend roulatiesysteem.


Het inschrijfgeld bedraagt € 150,-, vissen in 3 sectoren per water (= 9 sectoren), 3 dagprijzen per sector, geen poulen, eindprijzen op punten 1:4

Mogelijkheid voor deelname aan superpoule (€50,-) op totaalgewicht over 3 dagen (1:6).

 

  * het Amsterdam-Rijnkanaal is niet opgenomen in de Landelijke Lijst van Viswateren. Toestemming om hier te vissen is ofwel lidmaatschap van de AHV, ofwel             aanschaf van een z.g. "dagvergunning" ad € 5,- p/p. Deze is aan te vragen bij uw inschrijving.

 

Inschrijven voor één of beide wedstrijden kan uitsluitend via onderstaande link: https://forms.gle/R9TvU8NRru9XVmjGA

Let op: aanmeldingen anders dan via de link worden niet in behandeling genomen!!!!

Gezien de te verwachten toeloop hebben wij het deelnemersveld uitgebreid tot maximaal 126 koppels (= 42 koppels per water).

Voor deze wedstrijden hanteren wij geen voorrangsinschrijving, dus VOL = VOL.

Voorts is besloten dat de loting voor de beide wedstrijden voor alle dagen wederom digitaal zal geschieden:

De vakindeling per water  wordt op de donderdag voorafgaande aan de 1e wedstrijddag per mail verspreid, de plaatsloting volgt, ook per mail, op de betreffende visdag om 07.30 uur.

U ontvangt bericht van de voorwaardelijke inschrijving.  +/- 6 weken voor de 1e wedstrijddag ontvangt u een betaalverzoek het inschrijfgeld binnen 2 weken te voldoen op  gironummer NL13 INGB 0683 1734 05 tnv C. SCHENK en/of P. KOOPMAN

Als het inschrijfgeld binnen deze termijn is bijgeschreven (of al eerder), ontvangt u bericht van definitieve inschrijving en kunt u deelnemen aan de wedstrijden.

Voor vragen en/of opmerkingen neem even contact met ondergetekende op.

Namens John Kooij, Peter Koopman en Marc Berg,

Met  groeten,

Cor SchenkTerug

14-01-2023
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
https://www.nextlevelviscoach.nl
blank
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
https://www.bdstore.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=23762_982543_40030_&r=
blank
http://www.jvbaits.nl
blank