BELANGENBEHARTIGER GEZOCHT

Waterschappen, provincies en gemeenten zijn op dit moment volop bezig met het maken van omgevingsvisies en de regionale energiestrategie (RES). De sportvisserij is direct belanghebbende op deze dossiers. Denk daarbij vanuit de omgevingsvisie aan het bouwen van clubhuizen, het creëren van visvijvers, vissteigers en trailerhellingen. Bij het opstellen van een RES spelen thema’s als zonnepanelen en windmolens op- en aan het water. Hoe dit vorm wordt gegeven heeft gevolgen voor visstand en voor de sportvisserij. De omgevingsvisie en RES zijn belangrijke aandachtspunten voor de sportvisserij. Daarom zoeken we tijdelijk versterking op deze dossiers.

Wat ga je doen?
Je gaat de bij ons aangesloten hengelsportverenigingen adviseren hoe ze aansluiting kunnen vinden bij de omgevingsvisie van de gemeente en welke input ze kunnen leveren. Je gaat de verenigingen tevens adviseren over hun strategie richting gemeente daar waar de RES de sportvisserij raakt.

Jouw profiel
We zoeken een zelfstandig professional (ZZP-er) die:
- kennis en ervaring heeft met de omgevingswet en de RES;
- makkelijk verbinding kan leggen tussen verschillende partijen, zoals hengelsportverenigingen en gemeenten;
- (politieke) sensitiviteit heeft;
- het leuk vindt om met vrijwilligers te werken.

Wat bieden we?
De looptijd van dit project is tot en met 31 december 2020, maar kan mogelijk worden verlengd. Je werkt op ZZP basis en het betreft een opdracht voor gemiddeld 8 uur per week.

Wie zijn we?
Sportvisserij MidWest Nederland is een overkoepelende hengelsportfederatie van 104 hengelsportverenigingen, waarbij meer dan 136.000 sportvissers zijn aangesloten. Wij staan voor goed viswater met een aantrekkelijke visstand en uitstekende sportvisserijmogelijkheden. Of het nu gaat om viswedstrijden, visvriendelijk baggeren, bereikbare oevers, een goede viswaterkwaliteit, vissen voor de jeugd, zeevissen of karpervissen; aan alle facetten van de sportvisserij bieden wij ondersteuning om visserijmogelijkheden in de regio te vergroten en te verbeteren.
Jong en oud genieten van het buitenzijn en komen tot rust in de natuur. We werken veel samen met overheids- en groene organisaties op het gebied van water- en visstandbeheer, calamiteiten, welzijn van zowel mens als dier, controle en handhaving en onderzoek.
Sportvisserij MidWest Nederland is gevestigd in Uitgeest, en aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Ons werkgebied ligt in het westen en midden van het land.

Voor meer informatie over deze opdracht kun je terecht bij: Jorke Wessels (jorke@smwn.nl  / 06-15672897)
Een korte motivatie met c.v. kun je mailen naar sollicitatie@smwn.nl  

 Terug

28-08-2020
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.jvbaits.nl
blank