Uitnodiging Algemene Ledenvergadering De KSN

Op zaterdag 9 november staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Karper Studiegroep Nederland weer op de agenda. Alle leden zijn vanaf 10 uur welkom bij Sportvisserij Nederland in Bilthoven.

Een belangrijk agendapunt voor deze bijeenkomst is de benoeming van de nieuwe bestuursleden. In het laatste nummer van het verenigingsblad De Karper 107 hebben Ad Peij, Ronald van der Craats, Tycho Leushuis en John van den Berg zich geïntroduceerd als kadidaten voor de vrijgekomen bestuursfuncties. Het De KSN-bestuur draagt deze vier kandidaten dan ook voor als nieuw bestuurslid.  

Datum: 9 november 2019
Tijd: 10:00 uur tot 12:30 uur
Locatie: Sportvisserij Nederland  Leyenseweg 115  3721 BC  Bilthoven

 
Agenda

1. Opening  2. Aanvullingen en vaststellen definitieve agenda 3. Notulen ALV en Combivergadering 10 maart 2018 4. Mededelingen bestuur, verslag afgelopen jaar 5. Financieel verslag 2018 6. Benoeming leden voor de kascontrole commissie  7. Update regio’s & Benoeming van regiovertegenwoordigers 8. Benoeming bestuursleden 9. Rondvraag  10. Sluiting en een broodje

 Terug

11-10-2019
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank