Martin Plinck nieuwe voorzitter HSV De Vaart Poscar.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die op 19 februari werd gehouden in Het Dorpshuis op Fort Vreeswijk, werden de aftredende bestuursleden Henk Zwaan en Aart Verwey in hun functie als penningmeester en secretaris met algemene stemmen herbenoemd. Bert Duister werd benoemd als algemeen bestuurder.

 

Voor de functie van voorzitter, die gedurende 21 jaar, deels ad interim, werd vervuld door Aart Verweij, werd Martin Plinck door het bestuur bereid gevonden, om het voorzitterschap op zich te nemen. Binnen het bestuur was hij al enkele jaren actief en beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring en kan mede door zijn recente pensionering voldoende tijd vrij maken, om deze taak op zich te nemen.

Met applaus ondersteunde de vergadering het voorstel, hem in deze functie te benoemen. Door de overdracht van de voorzittershamer door Aart Verweij, aanvaardde hij de nieuwe functie en dankte hij de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij leidde de vergadering daarna en wist direct op overtuigende wijze de soms gevoelige zaken binnen de juiste proporties te brengen.

De vereniging, die ruim 1900 leden telt, zal zich in het komend jaar inzetten, om vooral jeugdige vissertjes bij het verenigingsgebeuren te betrekken en het wedstrijdvissen wat meer onder de aandacht van de niet actieve leden te brengen.

 

Bert van Sandwijk

 

 

 

 Terug

21-02-2019
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank