Wol as net stimme op 20 maart 2019

( Ingezonden door Gooitzen Hager) Wij hebben op 20 maart a.s. weer verkiezingen voor het waterschap en de provinciale verkiezingen, en telkens weer komt de vraag: waar moet ik op stemmen, als wel de opmerking: het heeft toch geen zin om te stemmen, er word toch niets mee gedaan.

Ik wil toch trachten uit te leggen waarom men naar mijn mening wel moet stemmen. Het is in ons land nog altijd zo dat de meerderheid voor een groot deel het beleid bepaalt van zowel de provincie als wel het waterschap.

Vanuit de sportvisserij hebben wij niet zo veel wensen, wij willen kunnen vissen in goed en gezond water in Friesland en een visrijk water, en dat kunnen wij bereiken om op een partij te stemmen die dat ook wil verwoorden zowel in het waterschap als wel in het bestuur van de provincie.

Vanuit sportvisserij Fryslân wordt aangegeven dat water natuurlijk een goede partij binnen het waterschapsbestuur zou kunnen zijn om je stem op uit te brengen. Ik kan daar wel achter staan, maar tegelijkertijd wil ik ook aangeven, dat wij als leden onze eigen verantwoordelijk hebben, om op een partij te stemmen die qua programma het dichtst bij de sportvisserij staat, en in dat kader wil ik vanuit mijn partij de FNP, die ik vertegenwoordig als bestuurder van het waterschap en als raadslid in de gemeente Achtkarspelen, het deel van het verkiezingsprogramma van zowel het waterschap als dat van de provincie hier verwoorden. Ik heb een groot aandeel gehad in het totstandkomen daarvan, uiteraard met als achtergrond dat ik een fanatiek sportvisser ben.

Het deel van het verkiezingsprogramma van de FNP voor zowel het waterschap als wel de provincie betreffende de sportvisserij is als volgt:

Duorseme (sport) fiskerij

Voor alle visserijactiviteiten, van beroepsvissers op het Wad, de IJsselmeer, de binnenvissers en de sportvissers, geldt dat het duurzaam dienen te zijn. De sportvissers zijn niet alleen een recreatief-toeristisch, maar ook een economische factor van belang in Fryslân en verdienen daarom beleidsmatige en praktische steun van de provincie en het waterschap. De visplaatsen moeten goed bereikbaar blijven, ook voor vissers met een handicap.

Wij willen onderzoeken of de muskusrattenvangers van het waterschap breder ingezet kunnen worden voor taken bij het natuurbeheer in Fryslân, bijvoorbeeld bij het tegengaan van de stroperij op het water.

De FNP wil doorgaan met het investeren in visvriendelijke gemalen en visvriendelijke verbindingen tussen polders en boezem. Dat bevordert een betere visstand in Fryslân en wij blijven op deze wijze een aantrekkelijk visgebied voor de meer dan 100.000 vissers uit binnen en buitenland. Ook de vismigratierivier in de Afsluitdijk wil de FNP realiseren om daarmee het ecologisch evenwicht tussen IJsselmeer en Waddenzee voor een deel terug te brengen.

Dit staat in het verkiezingsprogramma van de FNP voor het wetterskip en de provinsje.

Vanuit onze regio zijn de kandidaten voor het waterschap de heer Jan van der Kooi en voor de  provinsje Wopke Veenstra.

Sake van der Meer, voorzitter HSV de Rietvoorn uit Kootstertille en bestuurder van het waterschap en fraksje foarsitter fan de FNP in de Gemeente Achtkarspelen en fanatiek (wedstrijd) sportvisserTerug

21-01-2019
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.jvbaits.nl
blank