Een kwaliteitskeurmerk voor visgidsen in Nederland

 Het is zover! Na een aantal jaren van intensieve voorbereiding kunnen we melden dat het lang verwachte keurmerk voor visgidsen in Nederland er staat. Met name in het afgelopen jaar neemt het aantal visgidsen in ons land in rap tempo toe. Hoog tijd dus om hierin wat structuur aan te brengen en regels voor af te spreken.

 

Visgids is een vrij beroep. Iedereen mag zich zonder enige opleiding of ander voorbehoud visgids noemen. Als gids ga je echter, meestal met een boot, met betalende klanten het water op. “Nee, dat is niet gevaarlijk maar we gaan ook geen potje dammen in het plaatselijke wijkcentrum”. Er komt best wat bij kijken als je het beroep van visgids serieus gaat uitvoeren. Dat je hiervan als klant niet volledig op de hoogte bent is logisch. Sterker nog, je mag er als klant vanuit gaan dat de gids in kwestie hierover wel heeft nagedacht en dat hij jou alle zorgen hierover uit handen neemt. Veel (beginnende) visgidsen zijn echter ook onvoldoende voorbereid en dat is wel degelijk iets dat tot problemen kan leiden. Daarom heeft een aantal “gerenommeerde” gidsen een aantal jaren terug de wens geuit om regels te stellen en een keurmerk op te zetten. Daarbij is de SNB als onafhankelijke partij gevraagd om dit te coördineren.

 

Keurmerk

De afgelopen paar jaar zijn wij druk geweest met de opzet van het keurmerk.  “Wij” zijn in dit geval vier ervaren visgidsen. In tweede instantie is daar de SNB als coördinerende partij bij gehaald en in derde instantie Sportvisserij Nederland. SVN ondersteunt het keurmerk. Inmiddels zijn we zo ver dat de basis van het keurmerk staat, dat er een website is ingericht, dat er een logo is en sinds kort zijn de eerste gidsen goedgekeurd en hebben zij het officiële keurmerk gekregen. Op DIT moment zijn de eerste vier gidsen gewaarmerkt en zijn enkele anderen nog in procedure. Wij verwachten dat het aantal gidsen met een keurmerk zal toenemen. Gidsen die een aanvraag indienen worden op basis van de opgestelde criteria getoetst door een anoniem werkende en onafhankelijke toetsingscommissie. Dit om de privacy en integriteit van iedereen zoveel mogelijk te waarborgen.

 

Wat betekent het voor jou als klant?

Als jij een visdag met een gids boekt, ga je ervan uit dat de gids zijn zaken goed voor elkaar heeft. Natuurlijk is het daarbij heel belangrijk dat de gids in kwestie goed kan vissen en ervoor zorgt dat jij die dag zo veel en zo groot mogelijke vissen vangt. Een gewaarmerkte gids stelt jou als klant centraal en zorgt dat jij een toffe dag hebt. Jij hebt er als klant immers niets aan als je mag toekijken hoe jouw gids, waarvoor je ook nog een behoorlijk bedrag betaalt, zelf de sterren van de hemel staat te vangen terwijl jij in de marge wat mag meedoen. Hierover zijn afspraken met gewaarmerkte gidsen gemaakt die ook getoetst worden.

Als alles probleemloos verloopt zou het daarmee afgedaan kunnen zijn, maar wat als er iets fout gaat? Er raakt iemand gewond of erger. Zeer nuttig als je gids dan op z’n minst EHBO kennis heeft en ook kan handelen. Financieel gezien is het zeer prettig als je gids goed verzekerd is. Als er iets drastisch misgaat en de verzekering is niet in orde, dan levert het naast een boel ellende ook nog eens een grote financiële strop op die je niet wilt. Met een gewaarmerkte gids kun je ervan uit gaan dat dit allemaal goed geregeld is. Een visgids die het keurmerk mag dragen heeft tenminste drie jaar aantoonbare ervaring als visgids. Daarmee kun jij er dus vanuit gaan dat je altijd bij een ervaren gids aan boord stapt die weet “hoe het spelletje werkt”.

 

Wat houdt het in?

Er is een aantal criteria opgesteld waaraan een gids moet voldoen om tot het keurmerk te worden toegelaten. Die criteria zijn globaal onder te verdelen in een paar onderdelen. Zo zijn er veiligheidseisen. Dan moet je denken aan het in bezit moeten hebben van een vaarbewijs, EHBO diploma en voldoende reddingsmiddelen aan boord. Een ander punt is de bedrijfsmatige uitvoering van het vak van visgids. In het keurmerk gaan we ervan uit dat de gids is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat hij volgens opgestelde voorwaarden goed verzekerd is. Ook criteria op het gebied van gastheerschap zijn opgenomen in het keurmerk. Denk dan aan het feit dat wij met z’n allen te gast zijn in de natuur en op water van een federatie of een lokale HSV. Maar ook dingen, waaruit blijkt dat jij als klant centraal staat tijdens een geboekte en betaalde visdag met een gids, zijn goed geregeld. Er zijn nog te veel taferelen met vissers die zich onder de noemer “visgids” het water op begeven en die hun “klanten” zien als een ideale vismaat die hun hobby een beetje kan meebetalen. Er zitten nu eenmaal net iets te veel haken en ogen aan het werk als visgids om er zo makkelijk mee om te gaan. Hierboven zijn enkele van de criteria genoemd maar er zijn er meer. Wil je alles nalezen, kijk dan op de website van het keurmerk.

 

Mistery shoppers

Door gebruik te maken van zogenaamde mistery shoppers worden alle gewaarmerkte gidsen periodiek gecontroleerd of ze nog voldoen aan de gestelde eisen. Er komt eens in de zoveel tijd zo’n mistery shopper als klant aan boord bij de gidsen die het keurmerk hebben. Hij meldt zich als betalende klant en maakt een rapport van de visdag. Op die manier waarborgen we een goede kwaliteit die ook na de eerste toetsing in stand blijft.


Alle visserijen

Het feit dat de Snoekstudiegroep (SNB) betrokken is bij de opzet van dit keurmerk suggereert dat het alleen gaat over visgidsen die op roofvis vissen. Niets is minder waar. De SNB is benaderd omdat nu eenmaal veruit de meeste gidsen op roofvis vissen. Het keurmerk staat echter ook open voor gidsen uit andere disciplines in de hengelsport. Denk dan aan karper-, witvis-, vliegvis of zeevissen bijvoorbeeld.

 

Meer informatie

Ben of word je klant van een visgids en wil je weten of jouw gids gewaarmerkt is? Wil je sowieso meer weten over het keurmerk? Of ben je visgids of wil je dit worden en wil je weten hoe je het keurmerk kunt verkrijgen? Kijk dan op de site van de “Certified Dutch Fishing Guides”, www.dutchfishingguides.nl.Terug

09-05-2018
https://www.bdstore.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=23762_982543_40030_&r=
blank
blank
https://www.nextlevelviscoach.nl
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.fishcresta.eu
blank