Verzilting Volkerak Zoommeer biedt geen perspectief voor sportvisserij

Tot 1 december jl. kon Sportvisserij Zuidwest Nederland een zienswijze geven op de “Ontwerp-Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer” (RGV). Van die mogelijkheid heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland gebruik gemaakt.

Grevelingenmeer

Het plan om meer getij toe te staan op het Grevelingenmeer kan op steun rekenen van Sportvisserij Zuidwest Nederland. Het betekent meer verversing van het water, minder zuurstofloosheid in de diepere gedeelten en meer mogelijkheden voor uitwisseling van vis. Het zal dan ook een positief effect hebben op de uitoefening van de Sportvisserij. Mocht dit deel van het plan doorgaan, dan zullen wij ons inzetten voor een goede bereikbaarheid en bevisbaarheid bij de nieuwe inlaat. 

 

Volkerak-Zoommeer

De verzilting van het Volkerak-Zoommeer is een heel ander verhaal. Het initiële probleem – de blauwalgenoverlast – is inmiddels nagenoeg verdwenen, waarschijnlijk als gevolg van de quaggamossel. Dit exotische mosseltje is in grote aantallen namelijk in staat om het water helemaal “leeg” te filteren. Blauwalgenoverlast is dus geen reden meer om te verzilten.

 

Er zou wat Sportvisserij Zuidwest Nederland betreft wel een andere reden kunnen zijn om te verzilten, namelijk ten behoeve van het creëren van een natuurlijke, open delta, waar geleidelijke overgangen tussen zoet en zout voorkomen, dynamiek aanwezig is en waar (trek-)vissen vrij doorheen kunnen zwemmen. In de RGV wordt dit perspectief echter niet geschetst, ook financieel niet.

Weliswaar is het de bedoeling om bij de Krammersluizen een grote opening te creëren, maar elders worden barrières voor vis opgeworpen ten behoeve van een stringente scheiding tussen zoet en zout water. Dat geldt niet alleen voor de Volkeraksluizen, maar ook bij de uitstroom van de West-Brabantse rivieren de Dintel en de Steenbergse Vliet. Bovendien zal zout water geloosd gaan worden op de Westerschelde, wat een negatief effect heeft op de natuurlijke zoet-zout overgang, maar het heeft ook consequenties voor de intrek van glasaal op deze locatie.

Resumé

Uitvoering van deze RGV leidt tot meer compartimentering van het Deltagebied en verslechterd de uitwisselingsmogelijkheden voor vis. Door het ontbreken van een goede reden om te verzilten en vanwege het ontbreken van perspectief op de ontwikkeling van een natuurlijke Delta kan dit deelplan niet rekenen op steun van Sportvisserij Zuidwest Nederland.

 Terug

05-12-2014
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
http://www.petervdwillik.nl
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
http://www.topdobbers.nl
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.evezet.nl/cms/index.php/nl/
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.garbolino.fr
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank