Bestuurders vismigratieproject vissen op het Noordzeekanaal.

Na twee succesvolle samenwerkingsjaren, waarin  acht partijen* zich samen hard maakten voor vismigratie, was het tijd om dit project eens van een andere kant te bekijken. Want wat is er nou leuker dan na een inspannende vergadering, iets ontspannends te doen als vissen? Het weer was voortreffelijk en verschillende bestuurders ** vingen vis!


Vismigratie
Het vismigratieproject is opgezet, omdat een vrije migratie voor trekvissen cruciaal is voor een goed visbestand. Vissoorten als zalm, paling en steur migreren van zout naar zoetwater en vice versa om hun levenscyclus voort te zetten. Veel trekvissen zijn echter met uitsterven bedreigd, omdat het grote aantal stuwen, dammen, gemalen en sluizen, gebouwd voor waterbeheer, waterkracht en drainage, barrières vormen waar ze niet doorheen kunnen zwemmen. De beheerders rondom het Noordzeekanaal (NZK) hebben dit goed begrepen en werken samen om, waar mogelijk, hindernissen weg te nemen en het leefgebied te optimaliseren.


Visvriendelijke passages
In 2014 zijn er bij Gemaal Halfweg, Gemaal Kadoelen en Willem 1 sluis visvriendelijke passages aangelegd en staan er nog meer vismigratievoorzieningen op de agenda. Om te kijken waar visvriendelijke passages nodig zijn, is in datzelfde jaar een monitoringsproject gestart. Drie jaar lang tussen april en juli vinden onderzoeken naar de intrekkende vis plaats. Veertig vrijwilligers gewapend met kruisnet en zaklamp bemonsteren op 18 locaties om de hoeveelheid trekvissen in beeld te brengen. Conclusie is dat het NZK via het sluizencomplex IJmuiden bereikbaar is voor migrerende vissen. Bij alle gemalen en sluizen langs het NZK zijn trekvissen aangetroffen.Vissen die vanuit het kanaal willen migreren naar het achterliggende gebied. Op de meeste locaties (15 van de 18) zijn glasalen gevangen. Soms veel. Soms maar een enkeling. Ook enkele grotere alen/palingen zijn gevangen. Driedoornige stekelbaars is veelvuldig gevangen, naast enkele andere trekvissoorten zoals bot, haring, harder en spiering. Bijzondere soorten als kleine zeenaald, dikkopje en glasgrondel zijn ook gevangen. De laatste weken werden erg veel jonge vissen gevangen, waaronder vooral veel baars en snoekbaars.                                                                                                                                                                                                       
De stuurgroep is de hoogste laag bestuurders binnen het project. Een publieke-private samenwerking, waarbij alle belanghebbende organisaties om één tafel zitten. Het is uniek dat acht verschillende organisaties één en dezelfde missie hebben namelijk; Open verbindingen voor vismigratie! De weg naar schoon water en een gezonde visstand is op deze manier ingeslagen. Dit is dé reden dat Sportvisserij MidWest Nederland actief participeert in dit project.

**Stuurgroep: Ecologische verbindingszone en ommelanden, vertegenwoordigd door:

E.H.S van Duin
Directeur Netwerkontwikkeling
Rijkswaterstaat West-Nederland

Noord

J. Geldhof
Water en Wonen

Provincie Noord-Holland

P. Eilander

Teamleider Dienst Ruimtelijke

Ordening
Gemeente Amsterdam

R. Barkhuis
Hoofd cluster infrastructuur en Geo info
Havenbedrijf Amsterdam NV

C. Mantel
Bestuurslid Dagelijks Bestuur

Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

J.W. Dulfer
Bestuurslid Dagelijks Bestuur
Hoogheemraadschap
Amstel Gooi en Vecht

F. Jager
Voorzitter
Sportvisserij MidWest Nederland

J. van Alphen
Penningmeester van het project
Waternet/ AGV 

J.G.M. Schouffoer
Bestuurslid Dagelijks Bestuur
Hoogheemraadschap Rijnland


De vistrip!
Terwijl de bestuurders nog moesten beginnen met vergaderen waren de visgidsen al vissend, op zoek naar roofvis, naar het havenbedrijf gevaren. Zo wisten zij precies waar ze moesten gaan vissen met de bestuurders die dag. Eenmaal aan boord was het voor Jacques van Alphen, penningmeester van het project, al snel raak. Hij verzilverde na een korte maar heftige strijd een baars van maar liefs 40 centimeter. Even op de foto en daarna weer snel terug het water in, want Catch en Release staat hoog in het vaandel. De eerste snoekbaars was voor Wiegert Dulfer, dagelijks bestuurslid waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij wist een fraai exemplaar binnen te halen! Het roofvissen kregen de bestuurders, steeds fanatieker wordend, al snel tot in de puntjes onder de knie. Dit leidde bij Karin Arpad, Sectorhoofd Water van provincie Noord-Holland en vandaag de vervanger van mevrouw Geldhof, niet tot een beloning in de vorm van een vis.                                                                                                                                                
                       

Ondertussen waren de andere boten met bestuurders intensief aan het vissen bij het bureau van de waterpolitie. Voor een eventuele controle hoefde de politie dit keer niet ver te varen, maar zorg altijd dat je in het bezit bent van de juiste papieren, want de boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) controleren dag en nacht langs en op het water! Frits Jager, voorzitter van Sportvisserij MidWest Nederland, ving hier een prachtige snoekbaars. ’’Het was erg gezellig op de boot en de vissers waren dikwijls zo druk in gesprek, dat dat soms enige missers opleverde. Al met al was het een zeer gezellige, maar vooral een ontspannende ervaring’’, aldus Frits Jager.


Toekomstperspectief
In het vervolg van het project zullen er meer natuurvriendelijke oevers, visvriendelijke vispassages en andere werkzaamheden die de visstand en waterkwaliteit verbeteren op het Noordzeekanaal plaatsvinden. Dit voor een verdere verbetering van de aalstand, maar daar gaan natuurlijk ook andere vissoorten van profiteren. Een leuke bijkomstigheid is dat het straks wellicht mogelijk is om andere treksoorten te vangen, als zalm en zeeforel.  Daarnaast blijven we ons inzetten op het gebied van recreatie en bereikbaarheid van het Noordzeekanaal.

*Het project is een samenwerkingsverband tussen 8 organisaties namelijk: Rijkswaterstaat West Nederland Noord, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waternet/AGV, Havenbedrijf Amsterdam, Sportvisserij MidWest Nederland, de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-HollandTerug

02-08-2014
http://www.topdobbers.nl
blank
http://www.evezet.nl/cms/index.php/nl/
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank
http://www.petervdwillik.nl
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
http://www.garbolino.fr
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank