Er zit blijkbaar nog vis in het Markermeer

Met verbazing lees ik in een artikel in het NRC van enkele dagen terug waarin beschreven wordt dat de provincie Flevoland een vergunning heeft verstrekt voor het vissen met staand want op het Markermeer. Het lijkt erop dat het steeds de provincie Flevoland is die de beroepsvisserij allerlei vergunningen verstrekt. Ondanks dat het Markermeers al zo goed als leeggevist is, en er grote schade is toegebracht aan de flora en fauna, blijft de provincie Flevoland vergunningen verstrekken.

Dat het Markermeer zo goed als leeg is en er 50.000??, beschermde, vogels, die afhankelijk zijn van de vis, de dood vinden in de netten van de beroepsvisserij daar houdt men ogenschijnlijk geen rekening mee. Een beetje bestuurder met oog voor de natuur maakt aan deze praktijken toch een eind. Als we zo doorgaan met verstrekken van vergunningen kan binnenkort het licht wel uit gedaan worden in het Markermeer.

Onderstaand het bewuste artikel dat door het NRC werd gepubliceerd.


(Door redacteur Ingmar Vriesema van het
NRC)Beroepsvissers op het Markermeer mogen netten gebruiken die een bedreiging vormen voor beschermde watervogels. Dat blijkt uit de vergunning die Flevoland deze week heeft verleend aan de Nederlandse Vissersbond, belangenorganisatie van beroepsvissers.

Vis vangen met ‘staand want’ – een langgerekt net dat verticaal in het water hangt – leidt tot aanzienlijke bijvangst van watervogels. Soorten als tafeleend, grote zaagbek en fuut, die onder water voedsel zoeken, raken verstrikt in het net en verdrinken. Onderzoek voor de overheid wees uit dat hierdoor in 2003 naar schatting 15.000 watervogels stierven in Markermeer en IJsselmeer samen. In 1999 waren dat er 50.000.

In de vergunning voor het Markermeer gold tot voor kort tijdens de winter een verbod op vissen met staand in een zone waar de vogels veel voorkomen. Dat verbod is nu geschrapt. Netten met een maaswijdte boven 14 centimeter zijn toegestaan. Flevoland acht vogels in staat zichzelf uit zulke netten te bevrijden. Een woordvoerder van Flevoland verwijst daartoe naar onderzoek uit „2003 of 2004” van een voorloper van de Waterdienst van Rijkswaterstaat. Om welk onderzoek het gaat, wordt in de vergunning niet duidelijk. Wel staat er expliciet in dat het „bijvangen van vogels zoveel mogelijk moet worden voorkomen”.

De Vogelbescherming bestrijdt dat staande netten met grote mazen veilig zijn voor de vogels. „Watervogels slaan hun vleugels uit onder water tijdens het jagen”, zegt woordvoerder Luc Hoogenstein. „Ze komen vast te zitten met hun kop aan de ene kant en de brede vleugels aan de andere. Kom dan maar eens los.”

Het schrappen van het staandwantverbod volgt op klachten van de beroepsvissers, afgelopen najaar. Die vonden de vergunningsvoorschriften te strikt. Ze spraken daarom met de provincie af – in weerwil van de vergunning – dat vissen met staand want ’s winters is toegestaan. De provinciewoordvoerder spreekt over een „nadere uitleg” van de vergunningvoorwaarden.

Hand boven het hoofd

Onzin, vinden de Stichting Verantwoord Beheer IJsselmeer en Sportvisserij Nederland, belangenvereniging van ruim 550.000 aangesloten sportvissers. Volgens de sportvissers houdt de provincie de beroepsvisserij de hand boven het hoofd en verzaakt ze haar plicht de natuur te beschermen.

Het Markermeer valt onder Natura 2000, een Europees stelsel van bijzondere natuurgebieden. Daardoor geniet het extra wettelijke bescherming.

Bron: NRCTerug

08-02-2012
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.fishmatrix.co.uk/
blank
http://www.garbolino.fr
blank
http://www.warmtekleding.nl/
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
https://www.woutvanleeuwen.nl/
blank
http://www.johnkooijhengelsport.nl
blank
http://www.hengelsportfauna.nl/
blank
https://www.vanpelthengelsport.nl/startpagina
blank
http://www.frenkiesdobbers.nl
blank
http://www.hemuhengelsport.nl
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.petervdwillik.nl
blank
http://www.topdobbers.nl
blank
http://www.evezet.nl
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank