Informatieavond Benedenrivieren en Biesbosch

Zoals in de verslagen over de rechtszaken en tijdens eerdere Informatieavonden Benedenrivierengebied is aangegeven zal er in het najaar van 2019 een grootschalig onderzoek naar de visstand worden uitgevoerd in het Benedenrivierengebied en de Biesbosch.

Sportvisserij Zuidwest Nederland hecht er aan dat dit gebeurt omdat het vorige grote onderzoek (het `Witteveen en Bos` onderzoek) uit 2012 dateert en daarmee is verouderd. Na een periode waarin wij trachtten door middel van rechtszaken een meer duurzame wijze van onttrekken te bewerkstelligen is met andere betrokken partijen besproken dat een nieuw onderzoek naar de visstand een begin kan zijn om het naar de toekomst `samen beter` te doen. Daarvoor is noodzakelijk dat we uit gaan en uit kunnen gaan van goede visstandgegevens, die alle partijen dienen te omarmen.

Samen met het Ministerie van LNV (opdrachtgever voor dit onderzoek) en opdrachtnemers Wageningen Marine Research en ATKB zijn wij dit onderzoek met terreinbeherende organisaties, Sportvisserij Nederland en beroepsvissers aan het voorbereiden. De aanpak is immers bepalend voor de uitkomst en moet zoveel mogelijk `gedragen` zijn door alle partijen

Graag lichten wij dit voornemen en de wijze van uitvoering samen met Wageningen Marine Research, ATKB en Sportvisserij Nederland aan u toe. Wij zullen bijvoorbeeld kaarten laten zien waar en hoe trekken met de verschillende vistuigen staan ingepland. Wij vinden het vooral van belang dat u uw mening, visie en kennis met ons deelt, zodat we dit mee kunnen nemen in het afronden van de aanpak. Tevens zijn sportvissers van harte welkom bij de uitvoering van het visstandonderzoek. Ook daarover gaan we graag met u in gesprek.

Heeft u belangstelling, een visie, zorg of vooral veel vragen, wees dan van harte uitgenodigd om op 23 september 2019 om 19:30 uur aanwezig te zijn op ons kantoor in Drimmelen aan de Biesboschweg 4a, te Drimmelen. Mocht de belangstelling te groot zijn om in ons kantoor plaats te kunnen bieden, dan zullen we uitwijken naar een andere locatie. Uiteraard zullen we dat van te voren laten weten. Het is daarom van belang u aan te melden als aanwezige. Dit kunt u doen vóór 17 september op het mailadres info@sportvisserijzwn.nl.

 Terug

24-08-2019
https://berenkuil.com/snake-lake
blank
https://www.bdstore.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=23762_982543_40030_&r=
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
https://www.nextlevelviscoach.nl
blank