Visserijsprokkels Ronald Nannings


Een ieder de allerbeste wensen en een goede gezondheid voor 2019; het jaar 2018 is immers weer voorbij. Het is een veelbewogen visjaar geweest met verschillende internationale titels, nogmaals chapeau daarvoor. Ik kan terugkijken op een redelijk visjaar, met hoogtepunten en dieptepunten. Het heeft weinig zin om terug te kijken naar de dieptepunten. Ik heb er meer plezier in om bij de positieve dingen stil te staan. Een mooie teamprestatie was dat we ons hebben geplaatst voor het NK en dat ik de individuele Federatietitel pakte. Daarnaast de mooie tweede plaats bij de teamwedstrijd van de Grondel in het koude Groningen.  


Terug naar de dagelijkse gang van zaken. Sjaak Laan en ik hadden ons opgegeven voor de open oudejaarskoppel van Geert Pakvis. De organisatie kun je aan Geert wel overlaten. In elk geval had ik er weer zin om weer een open wedstrijd te vissen. Ik had vrij van mijn werk en Sjaak ook, dus dat was voor beiden even mooi mazzel. De taakverdeling was al snel beslist: Sjaak met de vaste stok en ik met de feeder. Nu vis ik niet al te veel met de feeder, maar het Noordhollands Kanaal is gelukkig geen Amsterdam Rijnkanaal.

Voer en aas nam ik voor mijn rekening en Sjaak nam soep en de koffie mee, die zijn vrouw Bianca met zorg voor ons had klaargemaakt. Het stukje Noordhollands Kanaal waar we moeten vissen is gelukkig wel voorzien van een mooie berm. Het enige wat je hoort zijn de mopperende wielrenners, die vinden dat er te veel auto’s rijden. Aangekomen bij de open wedstrijd zie ik weinig jeugdleden. Veelal grijze jeugd, die zich nog wel jong voelt en dat soms laat zien. De aanwezige deelnemers huppelen als jonge veulens aan de waterkant om hun materialen te positioneren.

Ik had mij verheugd op de soep, maar Sjaak had deze op het nachtkastje laten staan. Dit keer geen soep dus voor Sjaak en mij. We loten niet verkeerd, maar helaas aan de verkeerde kant van de sector. De betere nummers liggen m.i. helemaal links, met ruim 20 kilo is er ook geen kruid tegen gewassen. Mooie vissen worden met de feeder gevangen, zowel kort als tegen de overkant. We hebben het helaas gegokt met de vaste stok en dus verloren. Dat hoort er bij, keuzes maken. Als je meegaat met de rest maak je immers niet het verschil. 

Begin januari was er een nieuwjaarswedstrijd gepland voor de vaste VNK-leden. Wederom aan het Overlekerkanaal. Sjaak was de wedstrijdleider, ik zijn assistent en ook Rinus Ottens was gekomen om te komen helpen en om mee te vissen. Top van Rinus en Sjaak. We dachten hiermee de organisatie te kunnen borgen. Er kwamen echter tot onze verrassing verschillende kritische geluiden. Deze kritische geluiden kunnen m.i. best geuit worden. Indien dat opbouwend is, met als doel om er van te leren is dat helemaal geen probleem.

Enerzijds was er onbegrip over het uitzetten (iemand zat in de wind), anderzijds was er door één deelnemer onbegrip over de communicatie/publiciteit voorafgaande aan deze wedstrijd. We hebben het namelijk over vrijwilligers, die soms voor dag en dauw opstaan om alles goed te regelen. Deze vrijwilligers hebben het beste voor met het (wedstrijd)vissen. Maar het blijven mensen die ook wel eens een foutje maken. Als beide hengelaars daar geen begrip en respect voor hebben, dan vind ik dat een kwalijke zaak.  We praten over een kleine wedstrijd, geen topcompetitie of een wereldkampioenschap.Als er dan ook onfatsoenlijke taal wordt geuit tegenover de organisatie, zijn we in mijn beleving de weg compleet kwijt geraakt in sportvisserijland. De hoofdprijs was tien euro, waar praten we over? In mijn ogen ben je een echte hengelaar, niet als je alleen heel sterk vist. Maar dat je dit ook laat zien in je houding en gedrag tegenover vrijwilligers, organisatoren en mededeelnemers. Ze noemen dat ook wel eens ambassadeurschap voor je sport.

Terug naar de wedstrijd: het Overlekerkanaal liet zich van zijn beste kant zien en er werd heel goed gevangen. Voorns, kleine blieken, maar ook baarsjes waren in groten getalen aanwezig. Zelfs Frans Monden had het naar zijn zin.  Het minste gewicht was ruim vier kilo, terwijl de wedstrijd werd gewonnen met ruim 12 kilo. Zelf had ik nog een prijsje gewonnen met een vierde plaats. Het probleem was de vele kleine baarsjes. Door iets zwaarder te vissen en met een rugbymodel dobber kon de onrust in de aaspresentatie worden weggenomen. Neemt niet weg dat je met bijna 100 vissen nog altijd heerlijk zit te vissen.

Afgelopen jaar zijn binnen de Federaties ontwikkelingen geweest; zo zijn er bijvoorbeeld diverse regionale coaches aangenomen en aan het werk gegaan, een prima ontwikkeling. E.e.a. vloeit voort uit de landelijke nota van Sportvisserij Nederland. Het streven is om meer jeugdige wedstrijd vissers aan de waterkant te krijgen en zo de talenten eruit te vissen. Ze scouten talent en leiden ze op tot aan de (sub)top. Het is de bedoeling om talent zo snel mogelijk aan de (sub)top te brengen. Daarnaast proberen ze het teamvissen, o.a. met de jeugd zoveel mogelijk gestalte te geven en er is natuurlijk ook zorg voor de breedtesport, wat het wedstrijdvissen graag wil zijn. Verschillende wedstrijdtoppers zijn aangesteld om als federatieve wedstrijdcoach aan de slag te gaan.

Vanuit mijn Federatie, MidWest Nederland, is dit ook prima opgepakt. Wat ik wel lees is de verscheidenheid in aanpak. Waar de ene federatie verschillende winterclinics voor de vissende jeugd organiseert, is het o.a. bij mijn federatie (nog) stil aan de waterkant. Naast dit gegeven, zijn de ambities bij de ene Federatie ambities hoog. Zo wil de ene Federatie met het team kampioen worden bij de topcompetitie. Kijk dat zijn doelstellingen die bruisen van ambities. Bij o.a. mijn Federatie wordt daar verder niet over geschreven. En zijn de ambities voor wat betreft de (wedstrijd)vissende jeugd bij verschillende Federaties (nog) in nevelen gehuld. Misschien dat er in de toekomst duidelijkheid komt.

 

Tot Hoorns of aan de waterkant.

Ronald NanningsTerug

08-01-2019
https://www.prestoninnovations.com/en
blank
http://www.fishcresta.eu
blank
https://www.nextlevelviscoach.nl
blank
http://www.jvbaits.nl
blank
http://www.hengelsport-kruidenier.com/
blank
https://www.bdstore.com/tracking/tradetracker/redirect/?tt=23762_982543_40030_&r=
blank
blank
https://berenkuil.com/snake-lake
blank